Terapia Orthokine

Centrum Medycyny Sportowej rozpoczęło stosowanie nowoczesnej biologicznej metody leczenia bólów stawów - Orthokine®

Terapia Orthokine® jest stosowana w miejscu dotkniętym procesem zapalnym wywołanym zmianami degeneracyjnymi stawów, hamując zachodzące zmiany i usuwając ból. 
W pierwszym etapie terapii, za pomocą specjalistycznej strzykawki (EOT®II), z żyły ramiennej danego pacjenta zostaje pobrana krew. Konstrukcja strzykawki powoduje, że określone komórki pobranej krwi są pobudzane do produkcji właściwego białka przeciwzapalnego – antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1Ra), które powstrzymuje proces zapalny w miejscu wstrzyknięcia. W terapii Orthokine® antagonista receptora interleukiny-1 jest pozyskany bez dodatku innych, obcych dla organizmu substancji. Otrzymana w ten sposób surowica jest następnie wstrzykiwana w chory staw pacjenta, od którego pobrano krew.
 
Interleukina-1 (IL-1) jest białkiem przekaźnikowym – substancją, która ostrzega komórki organizmu o urazie lub zakażeniu. Reakcją organizmu na uszkodzenie jest zapalenie. Stan zapalny trwający dłużej niż kilka dni przechodzi w stan przewlekły. Zadaniem białek przekaźnikowych, w tym antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1Ra) jest zahamowanie stanu zapalnego. U osoby, u której nasila się proces zapalny związany z destrukcją stawów zaburza się równowaga (homeostaza) pomiędzy interleukiną-1 a antagonistą receptora interleukiny-1 na niekorzyść tego drugiego, co w efekcie powoduje nasilenie procesu zapalnego. 
 
Skuteczność terapii Orthokine® oraz jej tolerancja przez organizm zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych. Ta naturalnie biologiczna metoda leczenia stanowi osiągnięcie ortopedii molekularnej i opiera się na dokładnej obserwacji pacjentów, wieloletnich badaniach, wynikach testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczeniach lekarzy i analizie międzynarodowej specjalistycznej literatury. 
 
Etapy terapii Orthokine® 
1. Pobranie krwi z żyły ramiennej pacjenta
2. Syntezowanie białek ochronnych podczas inkubacji krwi pacjenta
3. Wytworzenie „Autologiczniej Kondycjonowanej Surowicy” z krwi pacjenta, czyli surowicy z nowopowstałymi białkami ochronnymi
4. Wstrzyknięcie surowicy wyprodukowanej z krwi pacjenta w chory staw lub okolice zmienionego zapalnie nerwu (1-2 razy w tygodniu)


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa