X

Zapisz się na newsletter
od CMS w Warszawie

Blok operacyjny

Blok operacyjny w Centrum Medycyny Sportowej stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną szpitala. Dostępny jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych.

W Centrum Medycyny Sportowej rocznie wykonuje się dużo specjalistycznych zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i chirurgii. 

W skład Bloku operacyjnego wchodzi:

 • 2 sale operacyjne,
 • sala wybudzeń,
 • śluzy "brudne" i "czyste" dla personelu i dla pacjentów,
 • pomieszczenia przygotowawcze dla pacjentów,
 • śluzy materiałowe,
 • pokój technika do spraw aparatury medycznej,
 • magazyn materiałów sterylnych,
 • magazyn implantów,
 • pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia sanitarne.

Sale operacyjne wyposażone są w system filtrów absolutnych i system podwyższonego ciśnienia z pełną klimatyzacją i nawiewem laminarnym. Tego typu rozwiązania uniemożliwiają przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń i utrzymania sterylnej czystości powietrza.
 
Blok wyposażony jest w wysoce specjalistyczne instrumentarium narzędzi chirurgicznych oraz w sprzęt medyczny najnowszej generacji tj.:

 • zestawy do artroskopii w technologii 4K,
 • aparat Rtg typu C-BV Libra firmy Philips,
 • inne.

Dodatkowo Blok Operacyjny posiada natychmiastowy dostęp do Pracowni RTG oraz możliwość wykonania badań.

W Bloku Operacyjnym zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny posiadający specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej.

Nasi pacjenci otoczeni są fachową opieką zgodnie z najnowszymi standardami obowiązującymi na Blokach Operacyjnych.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe ( Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941 ), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Centrum Medycyny Sportowej 
ul.
Wawelska 5
02-034 Warszawa

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

 • Zgodę na uruchomienie i stosowanie rentgenowskiego jezdnego aparatu z ramieniem C typu BV Libra firmy Philips wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dn. 30.07.2004 roku. Decyzja nr 131/200
 • Zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej wydał  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dnia 8.03.2022r. Decyzja nr DE OHR/00385/2022

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonyawne są przez Centralne Labolatorium Ochrony Radiologicznej ,Zaklad kontroli Dawek Indywidualnych i Wzorcowania ,Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych ul Konwaliowa 7 03-194 Warszawa. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych  określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Przejdź do strony on-line