X

Zapisz się na newsletter
od CMS w Warszawie

Dotacje

Szanowni Państwo,
 
Miło nam poinformować, że nasza Firma w dniu 23 marca 2015 r. podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Umowę nr RPMA.01.05.00-14-106/14-00 o dofinansowanie Projektu „Rozszerzenie i dywersyfikacja działalności diagnostycznej spółki Centrum Medycyny Sportowej poprzez zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego prowadzące do wzrostu konkurencyjności Firmy i regionu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
Projekt dotyczy rozszerzenia działalności diagnostycznej oraz dywersyfikacji profilu usługowego firmy CMS poprzez zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego o indukcji pola 3T. Dzięki zakupowi oferta firmy zostanie poszerzona o nowe i udoskonalone usługi z zakresu diagnostyki obrazowej.

Tytuł projektu: „Rozszerzenie i dywersyfikacja działalności diagnostycznej spółki Centrum Medycyny Sportowej poprzez zakup nowoczesnego rezonansu magnetycznego prowadzące do wzrostu konkurencyjności Firmy i regionu”
 

Nazwa beneficjenta: "CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu: 5 897 550,00 PLN
Kwota dofinansowania: 792 630,72 PLN
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Przejdź do strony on-line