X

Zapisz się na newsletter
od CMS w Warszawie

RTG ogólne, ortopedyczne

Jednym z elementów przygotowania diagnozy ortopedycznej jest przeprowadzenie badań RTG. W Centrum Medycyny Sportowej badania takie przeprowadzić Państwo mogą nie wychodząc z budynku. W pracowni RTG przeprowadzamy badania ogólne i ortopedyczne (kostne).

Badanie RTG należy do nieinwazyjnych metod badań obrazowych. Pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w budowie prześwietlanego narządu. W naszej pracowni RTG wykonujemy badania dla dorosłych i dzieci. Personel stanowią lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej oraz technicy elektroradiologii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Pracownia RTG czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.
Uwaga: aby wykonać badanie wymagane jest skierowanie lekarskie.

Zapraszamy wszystkich do wygodnego sposobu umawiania się na badanie RTG poprzez moduł online lub pod numerem tel. 22 592 93 05 do 10.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe ( Dz. U. z dnia 27 października 2021 r. Poz. 1941 .), informujemy, że wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

  • ogólnodiagnostycznego do zdjęć, stacjonarnego Polyrad Premium,
  • zgodę na uruchomienie i stosowanie  aparatu rentgenowskiego do celu ogólnej diagnostyki medycznej  wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dn. 12.04.2010roku. Decyzja nr 92z / 2010,
  • zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydał  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dnia 10.03.2022r. Decyzja nr DE OHR/00427/2022.

Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Na podstawie  ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. Pomiary dozymetrii indywidualnej wykonyawne są przez Centralne Labolatorium Ochrony Radiologicznej ,Zaklad kontroli Dawek Indywidualnych i Wzorcowania,Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa. Za nadzór nad wynikami pomiarów dozymetrycznych odpowiada Inspektor Ochrony Radiologicznej.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych  określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Przejdź do strony on-line