X

Zapisz się na newsletter
od CMS w Warszawie

EEG

W Centrum Medycyny Sportowej przeprowadzamy badania EEG.
 
Elektroencefalografia (EEG) jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram (EEG). Stosuje się też aktywacje zapisu. Standardową metodą aktywacyjną rutynowego zapisu jest hiperwentylacja tj. głębokie oddychanie trwające 3-5 minut. Kolejną standardową metoda aktywacji jest fotostymulacja polegająca na pobudzaniu kory mózgowej przerywanym bodźcem świetlnym o różnej częstotliwości za pomoca lampy stroboskopowej.

W czasie badania bardzo ważna jest współpraca pacjenta, który powinien być zrelaksowany, bezwzględnie stosować się do poleceń wykonującego badanie.

Badanie EEG stosowane jest szeroko w chrobach neurologicznych, psychiatrii, po urazach głowy, w stanach hipoglikemicznych, omdleniach i innych.
Sczególną rolę spełnia w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki - wykazuje zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu w okresach międzynapadowych.

CMS wyróżnia dbałość o dobrą nowoczesną aparaturę oraz doświadczoną, specjalistyczną kadrę medyczną. Dzięki temu mogą Państwo  przeprowadzić w naszym Centrum wiarygodne badanie.

Przejdź do strony on-line