X

Zapisz się na newsletter
od CMS w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Doświadczenie zawodowe:

 • Członek Centralnej komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych od 2013 r .
 • Krajowy Konsultant w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej od 2012 r.
 • Przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej PAN od 2007 r.
 • Profesor Zwyczajny – Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN od 2001 r.
 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centrum Szpitala Klinicznego MSW od 2000 r.
 • Kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie od 1995 r.
 • Radiolog w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1975-1990

Wykształcenie:

 • Tytuł Profesora Nauk Medycznych – 1990 r.
 • Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych – 1988 r.
 • Tytuł doktora nauk medycznych – 1980 r.
 • Specjalista w zakresie radiodiagnostyki – 1980 r.
 • Specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki I st. – 1977 r.
 • Studia medyczne w Wojskowej Akademii Medycznej w latach 1967-1973

Osiągnięcia naukowe:

 • Autor ponad 200 publikacji (140 w Medline), 8 podręczników, Redaktor Naczelny Polisch Joumal of Radiology, członek Kolegium Redakcyjnego 6 czasopism naukowych, w tym 3 zagranicznych.
 • Członek Rad Naukowych: Medical Science Monitor, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Udar Mózgu, Onkologia, Neuroradiology Journal, Neuroradiology.
 • Członek Towarzystw Naukowych: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Radiological Society of North America, European Association of Radiology Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.
 • Wykładowca i Przewodniczący znaczących kongresów krajowych i zagranicznych.
 • W latach 1995-2012 promotor 21 przewodów doktorskich na Uniwersytetach: Warszawskim, Białostockim, Śląskim, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, opiekun 7 przewodów habilitacyjnych.
 • Odznaczony w 2003 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzonej Polski.

Publikacje naukowe:

 • Kulak W, Sobaniec W, Kubas B, Walecki J. Corpus callosum size in children with spastic cerebral palsy: relationship to clinical outcome. J Child Neurol. 2007 Apr;22(4):371-4.
 • Kulak W, Sobaniec W, Kubas B, Walecki J, Smigielska-Kuzia J, Bockowski L, Artemowicz B, Sendrowski K. Spastic cerebral palsy: clinical magnetic resonance imaging correlation of 129 children. J Child Neurol. 2007 Jan;22(1):8-14
 • Tarasow E, Abdulwahed Saleh Ali A, Lewszuk A, Walecki J. Measurements of the middle cerebral artery in digital subtraction angiography and MR angiography. Med Sci Monit. 2007 May;13 Suppl 1:65-72
 • Gabryelewicz T, Pawlowska-Detko A, Misko J, Cwikla JB, Pfeffer A, Barczak A, Wasiak B, Luczywek E, Krolicki L, Walecki J, Barcikowska M. Prediction of deterioration of mild cognitive impairment with CT and SPECT. Med Sci Monit. 2007 May;13 Suppl 1:31-7,
 • Glodzik-Sobanska L, Li J, Mosconi L, Slowik A, Walecki J, Szczudlik A, Sobiecka B, de Leon MJ. Prefrontal N-acetylaspartate and poststroke recovery: a longitudinal proton spectroscopy study. AJNR Am J Neuroradiol. 2007 Mar;28(3):470-4,/li>
 • Przelaskowski A, Sklinda K, Bargiel P, Walecki J, Biesiadko-Matuszewska M, Kazubek M.Improved early stroke detection: wavelet-based perception enhancement of computerized tomography exams. Comput Biol Med. 2007 Apr;37(4):524-33. Epub 2006 Sep 25,/li>
 • Ćwikła JB; JR Buscombe, AJ Watkinson, J Walecki, E Gorczyca-Wiśniewska, ME Caplin, AJW Hilson. Diagnostic imaging of carcinoid metastases to the abdomen and pelvis. Med Sci Monit. 2004; 10(3): 9-16
 • Ćwikla JB, Sankowski A, Seklecka N, Buscombe JR, Nasierowska-Guttmejer A,Jeziorski
 • KG, Mikolajczak R, Pawlak D, Stepien K, Walecki J. Efficacy ofradionuclide treatment DOTATATE Y-90 in patients with progressive metastaticgastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas (GEP-NETs): a phase II study.Ann Oncol. 2010 Apr;21(4):787-94.
 • Ćwikla JB, A Nasierowska-Guttmejer, KG Jeziorski, A Cichocki, M Durlik, P Andziak, J Walecki. Algorytm diagnostyczny guzów neuroendokrynnych układu pokarmowego (GEP – NET) i oskrzela. Pol J. Radiol. 2005; 70; 85-921
 • Miśko J, Jurkiewicz E, Bekiesińska-Figatowska M, Kamińska A, Bachański Z,Chełstowska S, Walecki J. Usefulness of corregistration and post-processing of MRand interictal SPECT images for localization of epileptogenic focus in children -preliminary report. Pol J Radiol. 2011 Oct;76(4):7-14.
 • Szulc A, Galińska-Skok B, Tarasów E, Konarzewska B, Waszkiewicz N, Hykiel R,Walecki J. Clinical and cognitive correlates of the proton magnetic resonancespectroscopy measures in chronic schizophrenia. Med Sci Monit. 2012Jun;18(6):CR390-8.
 • Jurkiewicz E, Brożyna A, Grajkowska W, Bekiesińska-Figatowska M, DaszkiewiczP, Nowak K, Malczyk K, Walecki J, Perek D, Syczewska M. Congenital brain tumorsin a series of 56 patients. Childs Nerv Syst. 2012 Aug;28(8):1193-201.
 • Sankowski AJ, Ćwikla JB, Nowicki ML, Chaberek S, Pech M, Lewczuk A, Walecki J.The clinical value of MRI using single-shot echoplanar DWI to identify liverinvolvement in patients with advanced gastroenteropancreatic-neuroendocrinetumors (GEP-NETs), compared to FSE T2 and FFE T1 weighted image after i.v.Gd-EOB-DTPA contrast enhancement. Med Sci Monit. 2012 May;18(5):MT33-40.
 • Kubas B, Kułak W, Sobaniec W, Tarasow E, Lebkowska U, Walecki J. Metabolitealterations in autistic children: a 1H MR spectroscopy study. Adv Med Sci. 2012Jun 1;57(1):152-6.
 • Walecki J, Barcikowska M, Ćwikła JB, Gabryelewicz T. N-acetylaspartate,choline, myoinositol, glutamine and glutamate (glx) concentration changes inproton MR spectroscopy (1H MRS) in patients with mild cognitive impairment (MCI).Med Sci Monit. 2011 Dec;17(12):MT105-11.
 • Szulc A, Galinska B, Tarasow E, Waszkiewicz N, Konarzewska B, Poplawska R,Bibulowicz D, Simonienko K, Walecki J. Proton magnetic resonance spectroscopystudy of brain metabolite changes after antipsychotic treatment.Pharmacopsychiatry. 2011 Jun;44(4):148-57.
 • Bohatyrewicz R, Sawicki M, Walecka A, Walecki J, Rowinski O, Bohatyrewicz A,Kanski A, Czajkowski Z, Krzysztalowski A, Solek-Pastuszka J, Zukowski M,Marzec-Lewenstein E, Wojtaszek M. Computed tomographic angiography and perfusion in the diagnosis of brain death. Transplant Proc. 2010 Dec;42(10):3941-6. Erratumin: Transplant Proc. 2011 Mar;43(2):668. Kanski, A [added].
 • Tarasów E, Kochanowicz J, Brzozowska J, Mariak Z, Walecki J. MR spectroscopyin patients after surgical clipping and endovascular embolisation of intracranialaneurysms. Pol J Radiol. 2010 Oct;75(4):24-9.
 • Kubas B, Lebkowski W, Lebkowska U, Kułak W, Tarasow E, Walecki J.Proton MRspectroscopy in mild traumatic brain injury. Pol J Radiol. 2010 Oct;75(4):7-10.
 • Piaścik M, Rydzewska G, Milewski J, Olszewski S, Furmanek M, Walecki J,Gabryelewicz A. The results of severe acute pancreatitis treatment withcontinuous regional arterial infusion of protease inhibitor and antibiotic: arandomized controlled study. Pancreas. 2010 Aug;39(6):863-7.
 • Duczkowska A, Bekiesinska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Duczkowski M,Romaniuk-Doroszewska A, Jurkiewicz E, Dubis A, Urbanik A, Furmanek M, Walecki J. Magnetic resonance imaging in the evaluation of the fetal spinal canal contents. Brain Dev. 2011 Jan;33(1):10-20.
 • Bojakowski K, Gorczyca-Wiśniewska E, Szatkowski M, Walecki J, Andziak P.Preoperative ultrasonographic examination of the radial artery and the cephalicvein and risks of dialysis arterio-venous fistula dysfunction. Pol J Radiol. 2010Jan;75(1):7-12.
 • Glowacki M, Budohoski K, Marszalek P, Walecki J, Czernicki Z. A non-invasive assessment of intracranial volume reserve by measuring cerebrospinal fluid volumewith the aid of CT imaging. Acta Neurochir Suppl. 2010;106:199-202.
 • Przelaskowski A, Walecki J, Sklinda K, Ostrek G. Improving diagnostic valueof CT examinations in hyperacute ischemic stroke. Acta Neurochir Suppl.2010;106:165-70.
 • Duczkowska A, Bekiesinska-Figatowska M, Herman-Sucharska I, Duczkowski M,Romaniuk-Doroszewska A, Jurkiewicz E, Dubis A, Urbanik A, Furmanek M, Walecki J. Magnetic resonance imaging in the evaluation of the fetal spinal canal contents. Brain Dev. 2011 Jan;33(1):10-20.
 • Bojakowski K, Gorczyca-Wiśniewska E, Szatkowski M, Walecki J, Andziak P.Preoperative ultrasonographic examination of the radial artery and the cephalicvein and risks of dialysis arterio-venous fistula dysfunction. Pol J Radiol. 2010Jan;75(1):7-12.
 • Glowacki M, Budohoski K, Marszalek P, Walecki J, Czernicki Z. A non-invasive assessment of intracranial volume reserve by measuring cerebrospinal fluid volumewith the aid of CT imaging. Acta Neurochir Suppl. 2010;106:199-202.
 • Przelaskowski A, Walecki J, Sklinda K, Ostrek G. Improving diagnostic valueof CT examinations in hyperacute ischemic stroke. Acta Neurochir Suppl.2010;106:165-70.
 • Ostrowska M, Gietka J, Nesteruk T, Piliszek A, Walecki J. Shoulder jointtuberculosis. Pol J Radiol. 2012 Oct;77(4):55-9.
 • Płońska Gościniak E, Kostkiewicz M, Pasowicz M, Miszalski Jamka T, Szyszka A, Lipiec P, Gackowski A, Kukulski T, Dziuk M, Kępka C, Skowerski M, Gąsior Z,Walecki J, Szymański P, Mizia Stec K, Klisiewicz A, Hoffman P, Podolec P,Pruszczyk P, Kasprzak JD; Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging.[Myocardial viability imaging in ischaemic heart disease, part 2: current role ofradionuclide imaging. Expert consensus statement of the Polish Clinical Forum forCardiovascular Imaging]. Kardiol Pol. 2012;70(8):857-65.
 • Płońska-Gościniak E, Kostkiewicz M, Pasowicz M, Miszalski-Jamka T, Szyszka A, Lipiec P, Gackowski A, Kukulski T, Dziuk M, Kępka C, Skowerski M, Gąsior Z,Walecki J, Szymański P, Mizia-Stec K, Klisiewicz A, Hoffman P, Podolec P,Pruszczyk P, Kasprzak JD. [Myocardial viability imaging in ischaemic heartdisease, part 1: current role of echocardiography and CMR. Expert consensusstatement of the Polish Clinical Forum for Cardiovascular Imaging]. Kardiol Pol. 2012;70(7):744-55.
 • Galińska B, Szulc A, Tarasów E, Kubas B, Dzienis W, Czernikiewicz A, Walecki J. Duration of untreated psychosis and proton magnetic resonance spectroscopy(1H-MRS) findings in first-episode schizophrenia. Med Sci Monit. 2009Feb;15(2):CR82-88.
 • Grenier N, Sardanelli F, Becker CD, Walecki J, Sebag G, Lomas DJ, Krestin GP.Development of molecular imaging in the European radiological community. EurRadiol. 2009 Mar;19(3):533-6.
 • Cwikla JB, Mikolajczak R, Pawlak D, Buscombe JR, Nasierowska-Guttmejer A,Bator A, Maecke HR, Walecki J. Initial direct comparison of 99mTc-TOC and99mTc-TATE in identifying sites of disease in patients with proven GEP NETs. JNucl Med. 2008 Jul;49(7):1060-5.
 • Furmanek MI, Piotrowska A, Skarzyński H, Bogusławska-Walecka R, Walecki J.[Value of multidetector computed tomography in detection of congenital inner ear malformations and its usefulness in qualification for cochlear implantation].Otolaryngol Pol. 2007;61(4):585-90.
 • Mysliwiec J, Zbucki R, Winnicka M, Sawicki B, Nikolajuk A, Kaminski K,Mysliwiec P, Musial W, Bondyra Z, Walecki J, Gorska M. Interleukin-6 is notessential for bone turnover in hypothyroid mice. Folia Histochem Cytobiol.2007;45(4):387-92.
 • Sicinska J, Rakowska A, Czuwara-Ladykowska J, Mroz A, Lipinski M,Nasierowska-Guttmejer A, Sikorska J, Sklinda K, Slowinska M, Kowalska-Oledzka E, Walecka I, Walecki J, Rudnicka L. Cylindroma transforming into basal cellcarcinoma in a patient with Brooke-Spiegler syndrome. J Dermatol Case Rep. 2007Dec 29;1(1):4-9.
 • Cwikla JB, Nasierowska-Guttmejer A, Jeziorski KG, Cichocki A, Zgliczynski W, Stepień K, Seklecka N, Durlik M, Malkowski B, Walecki J. Diagnostic imagingapproach to gastro-entero-pancreatic carcinomas of neuroendocrine origin – singleNET center experience in Poland. Neuro Endocrinol Lett. 2007 Dec;28(6):789-800.
 • Zwierzyńska E, Bec L, Sklinda K, Walecki J, Garlicki M, Pniewski J. Commoncarotid artery dissection in the course of acute aortic dissection De Bakey type Neurol Neurochir Pol. 2007 Sep-Oct;41(5):472-6. PubMed PMID: 18033647.
 • Łebkowska U, Malyszko J, Łebkowski W, Brzósko S, Kowalewski R, Łebkowski T,Janica J, Michalak P, Gacko M, Myśliwiec M, Walecki J. The predictive value ofarterial renal blood flow parameters in renal graft survival. Transplant Proc.2007 Nov;39(9):2727-9.
 • Mysliwiec J, Zbucki R, Winnicka MM, Sawicki B, Nikolajuk A, Kaminski K,Mysliwiec P, Musial W, Bondyra Z, Walecki J, Gorska M. A crucial role ofinterleukin-6 in the pathogenesis of thyrotoxicosis-related disturbances of bone turnover in mice. Horm Metab Res. 2007 Dec;39(12):884-8
 • Golan MP, Styczyńska M, Jóźwiak K, Walecki J, Maruszak A, Pniewski J,Lugiewicz R, Filipek S, Zekanowski C, Barcikowska M. Early-onset Alzheimer'sdisease with a de novo mutation in the presenilin 1 gene. Exp Neurol. 2007Dec;208(2):264-8.
 • Szulc A, Galińska B, Tarasów E, Kubas B, Dzienis W, Konarzewska B, Poplawska R, Tomczak AA, Czernikiewicz A, Walecki J. N-acetylaspartate (NAA) levels inselected areas of the brain in patients with chronic schizophrenia treated withtypical and atypical neuroleptics: a proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) study. Med Sci Monit. 2007 May;13 Suppl 1:17-22.
 • Galińska B, Szulc A, Tarasów E, Kubas B, Dzienis W, Siergiejczyk L,Czernikiewicz A, Walecki J. Relationship between frontal N-acetylaspartate andcognitive deficits in first-episode schizophrenia. Med Sci Monit. 2007 May;13Suppl 1:11-6.
 • Sklinda K, Bargiel P, Przelaskowski A, Bulski T, Walecki J, Grieb P.Multiscale extraction of hypodensity in hyperacute stroke. Med Sci Monit. 2007May;13 Suppl 1:5-10.
 • Jurkiewicz E, Jozwiak S, Bekiesinska-Figatowska M, Pakula-Kosciesza I,Walecki J. Cyst-like cortical tubers in patients with tuberous sclerosis complex:MR imaging with the FLAIR sequence. Pediatr Radiol. 2006 Jun;36(6):498-501.
 • Kulak W, Sobaniec W, Smigielska-Kuzia J, Kubas B, Walecki J. Metaboliteprofile in the basal ganglia of children with cerebral palsy: a proton magneticresonance spectroscopy study. Dev Med Child Neurol. 2006 Apr;48(4):285-9.
 • Tarasów E, Wiercińska-Drapało A, Jaroszewicz J, Orzechowska-Bobkiewicz A,Dzienis W, Prokopowicz D, Walecki J. Antiretroviral therapy and its influence on the stage of brain damage in patients with HIV - 1H MRS evaluation. Med SciMonit. 2004 Jun;10 Suppl 3:101-6.
 • Gruszczyńska K, Baron J, Zieliński Z, Walecki J, Gniadek J, Czernicki K.Cerebral circulation insufficiency - correlation of CTA-visualizedatherosclerotic lesions in extra- and intracranial arteries. Med Sci Monit. 2004 Jun;10 Suppl 3:71-9.
 • Łebkowska U, Brzósko S, Łapiński R, Adamczyk A, Janica J, Małyszko J,Ostapowicz R, Gacko M, Walecki J. Thyroid volume and hormone response in theearly kidney transplants. Med Sci Monit. 2004 Jun;10 Suppl 3:51-4.
 • Janica J, Serwatka W, Polaków J, Kordecki K, Łebkowska U, Walecki J,Dobrzycki S. Contrast-enhanced, wide-band, phase inversion harmonic power Dopplerimaging of hepatocellular carcinoma. Med Sci Monit. 2004 Jun;10 Suppl 3:32-5.
 • Janica J, Serwatka W, Polaków J, Ustymowicz A, Łebkowska U, Kordecki K,Walecki J, Polaków P, Dobrzycki S. Hemangiomas and focal nodular hyperplasiaimages in contrast-enhanced, wide-band phase-inversion harmonic power Dopplerimaging. Med Sci Monit. 2004 Jun;10 Suppl 3:26-31.
 • Janica J, Serwatka W, Polaków J, Ustymowicz A, Walecki J, Ladny JR, DobrzyckiS. Evaluation of enhancement patterns of focal nodular hyperplasia incontrast-enhanced, wide-band phase-inversion harmonic power Doppler imaging ofthe liver. Med Sci Monit. 2004 Jun;10 Suppl 3:17-21.
 • Łebkowska U, Małyszko J, Brzósko S, Łebkowski W, Małyszko JS, Janica J,Kowalewski R, Gacko M, Myśliwiec M, Walecki J. Renal artery resistance index,thyroid hormones, and thyroid volume in the early kidney transplants recipients. Transplant Proc. 2006 Jan-Feb;38(1):62-5.
 • Szulc A, Galinska B, Tarasow E, Dzienis W, Kubas B, Konarzewska B, Walecki J,Alathiaki AS, Czernikiewicz A. The effect of risperidone on metabolite measuresin the frontal lobe, temporal lobe, and thalamus in schizophrenic patients. Aproton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS). Pharmacopsychiatry. 2005Sep;38(5):214-9.
 • Kulak W, Sobaniec W, Smigielska-Kuzia J, Kubas B, Walecki J. A comparison of spastic diplegic and tetraplegic cerebral palsy. Pediatr Neurol. 2005May;32(5):311-7.
 • Kowal-Bielecka O, Kowal K, Lewszuk A, Bodzenta-Lukaszyk A, Walecki J,Sierakowski S. Beta thromboglobulin and platelet factor 4 in bronchoalveolarlavage fluid of patients with systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2005Mar;64(3):484-6.
 • Tarasów E, Wiercińska-Drapało A, Jaroszewicz J, Siergiejczyk L,Orzechowska-Bobkiewicz A, Prokopowicz D, Walecki J. Metabolic disturbances inliver 1H MR spectroscopy in HIV and HCV co-infected patients as a potentialmarker of hepatocyte activation. Acta Radiol. 2004 Dec;45(8):803-9.
 • Bekiesińska-Figatowska M, Chrzanowska KH, Jurkiewicz E, Wakulińska A,Rysiewskis H, Gładkowska-Dura M, Walecki J. Magnetic resonance imaging of brainabnormalities in patients with the Nijmegen breakage syndrome. Acta Neurobiol Exp(Wars). 2004;64(4):503-9.
 • Kulak W, Sobaniec W, Kubas B, Walecki J. Proton magnetic resonancespectroscopy in children with spastic diplegia. Neurosci Lett. 2004 Jun3;363(1):62-4.
 • Janica J, Wojciech S, Dolorzycki S, Polakow J, Walecki J, Ladny JR, LaszewiczW. Contrast-enhanced, wide-band phase-inversion power Doppler imaging of hepatic focal nodular hyperplasia. Hepatogastroenterology. 2004 May-Jun;51(57):705-8.
 • Cwikla JB, Sankowski A, Seklecka N, Buscombe JR, Nasierowska-Guttmejer A,Jeziorski KG, Mikolajczak R, Pawlak D, Stepien K, Walecki J. Efficacy ofradionuclide treatment DOTATATE Y-90 in patients with progressive metastaticgastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas (GEP-NETs): a phase II study.Ann Oncol. 2010 Apr;21(4):787-94.
Przejdź do strony on-line