ZABIEGI ARTROSKOPOWE W TECHNOLOGII 4K !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Centrum Medycyny Sportowej jako pierwszy w Warszawie ośrodek ortopedyczny  uruchomił na bloku operacyjnym system Synergy UHD 4K firmy Arthrex. To najnowocześniejsza wieża artroskopowa wykorzystywana w zabiegach operacyjnych posiada najbardziej zaawansowany system przetwarzania obrazu do oceny artroskopowej i leczenia. 

Rozwiązanie Synergy UHD 4K wprowadziło system o czterokrotnej rozdzielczości 1080p HD, zapewniając zwiększoną rozdzielczość i percepcję głębi, szerszą gamę kolorów oraz bardziej precyzyjne i dokładne obrazowanie. Połączenia bezprzewodowe pozwalają chirurgowi zebrać śródoperacyjne obrazy do tabletu lub innych urządzeń pamięci masowej do przetwarzania dokumentacji medycznej. 

Od dziś najnowocześniejsza technologia dostępna jest dla pacjentów CMS.
 


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa