CMS OTRZYMAŁO ZŁOTĄ PERŁĘ MEDYCYNY 2013.

23 listopada w warszawskim Hotelu Gromada w ramach VII edycji Konkursu „PERŁY MEDYCYNY” odbyła się Wielka Gala, podczas której statuetki i dyplomy trafiły do najlepszych zakładów opieki zdrowotnej na rynku medycznym. Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to wydarzenie, które rokrocznie gromadzi przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. 
Mamy wyjątkową przyjemność poinformować, że Centrum Medycyny Sportowej otrzymało I nagrodę w kategorii: Zakłady lecznicze, rehabilitacja i opieka długoterminowa, która została przyznana decyzją Kapituły i Organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „PERŁY MEDYCYNY”. Centrum Medycyny Sportowej zostało nagrodzone w zakresie rehabilitacji za kompleksowość, wysoki standard udzielanych świadczeń, wysoko wykwalifikowany personel i innowacyjne metody leczenia.

Ogólnopolski Konkurs Medyczny „PERŁY MEDYCYNY” nagradza zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym, które poprzez efektywne zarządzanie oraz przy udziale kompetentnego personelu świadczą usługi i oferują produkty na wysokim poziomie. Działania, jakie podejmują mają przede wszystkim na celu ochronę tego, co najcenniejsze: ludzkiego życia i zdrowia. Nagrody w projektach to prestiżowe tytuły. Są one uhonorowaniem ciężkiej pracy Laureatów, a także docenieniem ich produktów, usług, technologii, procesów oraz metod organizacji i zarządzania.
PERŁA ESKULAPA” – to symbol profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności na każdym etapie działania.
To już drugie wyróżnienie dla CMS w ramach „Pereł Medycyny”. W roku 2011 w kategorii szpitale monospecjalistyczne zdobyliśmy III miejsce.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa