CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 DLA CMS

Miło nam Państwa poinformować, że Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. w listopadzie 2013 r. pomyślnie przeszło recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego w grudniu 2010 roku zgodnego z normą ISO 9001:2008. W procesie recertyfikacji weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności Centrum Medycyny Sportowej:
- Leczenie operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej
- Rehabilitacja narządu ruchu
- Diagnostyka
- Lecznictwo ambulatoryjne
- Opieka szpitalna
    Na podstawie obiektywnych dowodów uznano, że efektywność funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 jest wysoka. Przyznany Certyfikat ISO, jest gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług oraz dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami. Centrum Medycyny Sportowej dołoży wszelkich starań, by przyznany Certyfikat Jakości oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 był motywacją do kolejnych działań doskonalących. Jednostką certyfikującą jest BSI globalny dostawca certyfikacji systemów zarządzania, obsługujący ponad 64 000 certyfikowanych lokalizacji w ponad 120 krajach.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa