Centrum Medycyny Sportowej partnerem Uczelni Łazarskiego

27 września Centrum Medycyny Sportowej, podpisało umowę o współpracy z Uczelnią Łazarskiego, ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium. Uczelnia Łazarskiego dzięki znakomitej kadrze i dbałości o najwyższą jakość nauczania od lat utrzymuje się w czołówce najważniejszych rankingów w Polsce.  Uczelnia Łazarskiego jest najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto znajduje się w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

 

 Umowa partnerska dotyczy organizacji i realizacji nauczania w dziedzinie nauk medycznych w ramach kierunku lekarskiego prowadzonego na Uczelni. Współpraca przewiduje zajęcia w zakresie diagnostyki obrazowej w CMS.

 

 

Centrum Medycyny Sportowej partnerem Uczelni Łazarskiego


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa