Pielęgniarki

Każdy z pacjentów wie jak dużo zależy od pielęgniarek. Opieka i pomoc pielęgniarek jest szczególnie widoczna w dziale specjalistyki, na bloku operacyjnym oraz na oddziale szpitalnym gdzie pielęgniarki otaczają naszych pacjentów profesjonalną i życzliwą opieką od momentu rozpoczęcia procesu leczenia do jego zakończenia. W Centrum Medycyny Sportowej zespół pielęgniarek to personel spełniający najwyższe standardy.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa