URS PRZYZNAŁO CMS CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

Miło nam Państwa poinformować, że Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. pomyślnie przeszło re-certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Jest to kontynuacja Certyfikatu uzyskanego w grudniu 2010 roku zgodnego z normą ISO 9001:2008. Tym razem jednostką certyfikującą była URS - globalny dostawca certyfikacji systemów zarządzania. W procesie re-certyfikacji weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności CMS:

- Leczenie operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej,
- Rehabilitacja narządu ruchu,
- Diagnostyka,
- Lecznictwo ambulatoryjne,
- Opieka szpitalna,
- Rezonans Magnetyczny,
- Tomografia Komputerowa.


    Na podstawie obiektywnych dowodów jednostka certyfikująca tj. CRU uznała, że efektywność funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 jest wysoka. Przyznany Certyfikat ISO, jest gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług oraz dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami.

 

Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. pomyślnie przeszło re-certyfikację Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa