CMS i FRMS organizatorem Sympozjum pt.
„Świadome/programowe uprawianie sportu”

17 Lutego 2017 r,
 

Szanowni Państwo,
 

Uprzejmie informujemy, że 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbędzie się w siedzibie Fundacji Rozwoju Medycyny Sportowej sympozjum pt. „Świadome/programowe uprawianie sportu” organizowane przez Centrum Medycyny Sportowej oraz Fundację Rozwoju Medycyny Sportowej.
 

W ramach projektu realizowanego pod Patronatem Ministerstwa Sportu uczniowie szkół mistrzostwa sportowego zostaną  poddani kompleksowym badaniom z zakresu prób wysiłkowych i wydolnościowych z oceną kardiologiczną. Ramowe badanie składa się z diagnostyki kardiologicznej, ergospirometrii z oceną wydolności fizycznej i sugestiami rozwoju oraz wskazaniami żywieniowymi dotyczącymi suplementacji. 
 

Sympozjum pozwoli na szersze przedstawienie projektu, jak również rozwinięcie go o ortopedię i rehabilitację sportową oraz psychologię sportu. Program Sympozjum kierowany jest do kadry kierowniczej, trenerów i lekarzy ze szkół mistrzostwa sportowego. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj
 


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa