Rezonans magnetyczny

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) pozwala na dokonanie oceny ośrodkowego układu nerwowego i tkanek miękkich kończyn. Stanowi uzupełnienie diagnostyki w radiografii (RTG) i ultrasonografii (USG). Jest często badaniem wykonywanym dla ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia zmian.
 


W nowo uruchomionej pracowni rezonansu magnetycznego głównym elementem jest aparat marki Philips Ingenia 3T. Jest to pierwszy w pełni cyfrowy aparat MR wyposażony w technologię dStream. Poprawia to o 40% stosunek sygnału do szumu i pozwala na skrócenie badania oraz znaczną poprawę jakości diagnostycznej. System Ingenia jako pierwszy pozbawiony jest ograniczenia w postaci analogowej architektury RF.

Zgodnie ze światowymi trendami, tunel pacjenta systemów Ingenia ma średnicę powiększoną do 70 cm. Zabieg ten odbył się w sposób bezkompromisowy, bez pogorszenia parametrów magnesu. Dzięki temu powiększono pole obrazowania i poprawiono homogeniczność pola magnetycznego w stosunku do  tuneli standardowych aparatów o średnicy 60 cm. 

Dzięki powiększonej średnicy aż do 70 cm odczuwalny jest większy komfort pacjentów w trakcie badania.

W roku 2013 i roku 2014  organizacja KLAS uznała rezonans magnetyczny Ingenia 3T za najlepsze urządzenie w swojej klasie. 
   
Już teraz zapraszamy na badania rezonasu magnetycznego w naszej pracowni.

Do wykonania badania rezonasu magnetycznego nie jest wymagane skierowanie od lekarza specjalisty. W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo konieczne jest wypełnienie ankiety.
 
Ankieta do pobrania
Ankieta w języku angielskim do pobrania 

Zapisy pod nr tel. 22-592-93-05 do 10

lub

zapisy online www.cms-online.pl


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa