Lek. med.
Andrzej Czop

Specjalizacja: Ortopedia dziecięca; Ortopedia i traumatologia
 
Profil: Specjalizuje się w leczniu wrodzonych i nabytych wad stóp, wrodzonego zwichnięcia stawu, jałowych martwic (choroba Perthesa), mózgowego porażenia dziecięcego, dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową, traumatologią dziecięcą


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa