Leczenie łąkotki - Menaflex

Uszkodzenie łąkotki - leczenie metodą Menaflex
W listopadzie 2007 po raz pierwszy w Polsce dokonaliśmy rekonstrukcji łąkotki poprzez wszczepienie implantu kolagenowego.

 
Uszkodzenie łąkotki występuje w aż dwóch trzecich przypadków urazów kolana. Odtwarzanie ich ciągłości jest bardzo ważne, gdyż zapobiega zauważalnej utracie funkcji kolana oraz zmianom zwyrodnieniowym stawu kolanowego, w którym łąkotka pełni kluczową rolę - amortyzuje, przenosi obciążenia (nawet do 85% w zgięciu) i zapewnia stabilność kolana. Preferowaną metodą leczenia urazów łąkotki jest szycie, ale nie jest ono możliwe u wszystkich pacjentów. Zależy to od morfologii pęknięć - mogą one być wielokierunkowe, czasem fragment łąkotki może odprysnąć.

 
Dotychczas jedyną możliwością leczenia uszkodzeń łąkotki, które nie nadawały się do zszycia, było wykonanie przeszczepu (tzw. allogenicznego) tej ważnej struktury stawu kolanowego od martwego dawcy. I choć metoda ta jest bardzo skuteczna to wiąże się z ryzykiem przeniesienia na pacjenta jakiejś groźnej infekcji, np wirusa HIV lub wirusa zapalenia wątroby typu C (WZW C).

 
Łąkotka nie ma możliwości samoistnego odrastania, m. in. z tego powodu, że jest słabo ukrwiona (tylko w jednej trzeciej). Dzięki licznym doświadczeniom naukowcom udało się opracować implant, tzw. łąkotkę kolagenową, w skrócie CMI, która jest uzyskiwana z kolagenu typu I ze ścięgna Achillesa krowy. Rusztowanie kolagenowe implantu przypomina strukturą gąbkę. Po wszczepieniu i przyszyciu go do pozostałego fragmentu łąkotki w jego maleńkie otworki zaczynają wrastać komórki biorcy. Po roku do dwóch lat od operacji tkanka, która z nich powstaje, zastępuje w całości implant.

 
Operację wszczepienia implantu prowadzi się endoskopowo, czyli w mało inwazyjny sposób. Cała operacja trwa 30 do 60 min, ale jest bardzo skomplikowana. Jest to jedna z najtrudniejszych i precyzyjnych operacji endoskopowych.
 

W porównaniu do metody przeszczepu allogenicznego (ze zwłok) metoda ta ma wiele zalet. Po pierwsze, kolagen typu I jest niemal identyczny u różnych gatunków ssaków, w tym u człowieka, dlatego nie należy się obawiać reakcji układu odporności na przeszczep. Poza tym, w przeciwieństwie do przeszczepu allogenicznego, nie ma ryzyka przeniesienia na biorcę jakiejś infekcji.

 
Badania kliniczne prowadzone w USA w grupie 200 pacjentów z uszkodzoną łąkotką wieku 18 do 60 lat wykazały, że metoda ta jest wysoce skuteczna. W okresie 7 lat po operacji aż 93% pacjentów nie wymagało ponownej operacji stawu kolanowego.

 
Metoda uzyskała certyfikat bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w 2000r. Do tej pory operację tę wykonano u 2000 europejskich pacjentów - najwięcej w Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Najmłodszy pacjent miał 12 lat, a najstarszy 65 lat. Dzięki Centrum Medycyny Sportowej terapia ta dostępną jest także dla pacjentów w Polsce.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa