CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2008 DLA CMS ROZSZERZONY O REZONANS MAGNETYCZNY

Miło nam Państwa poinformować, że 12 marca 2015 r. Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. rozszerzyło zakres obowiązywania certyfikatu ISO 9001:2008 o pracownię Rezonansu Magnetycznego 3T. W procesie recertyfikacji weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności Centrum Medycyny Sportowej:
- Leczenie operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej
- Rehabilitacja narządu ruchu
- Diagnostyka
- Lecznictwo ambulatoryjne
- Opieka szpitalna
oraz 
- Rezonans Magnetyczny.

 Przyznany Certyfikat ISO, jest gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług oraz dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa