CMS – OTRZYMAŁO CERTYFIKAT INNOWACYJNOŚCI

Centrum Medycyny Sportowej uczestniczyło w audycie wykonanym w ramach projektu „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach” przeprowadzonym przez Poznański Park Naukowo - Technologiczny Fundacji UAM. W ramach projektu dokonano oceny efektywności podejmowania działań innowacyjnych a także podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji związanych z wykorzystaniem potencjału innowacyjnego Centrum Medycyny Sportowej. W ramach audytu CMS wypadło bardzo dobrze czego dowodem jest otrzymany certyfikat, potwierdzający wysoki poziom kultury innowacyjnej w obszarze zarządzania technologiami.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa