CMS POSIADA ZGODĘ MINISTRA ZDROWIA NA PRZESZCZEP CHONDROCYTÓW, ŚCIĘGIEN I ŁĄKOTEK.

Centrum Medycyny Sportowej jako jeden z pierwszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą posiada zgodę Ministra Zdrowia na pobieranie od żywego dawcy chrząstki stawowej (chondrocytów). Ponadto Centrum Medycyny Sportowej na mocy tej samej decyzji uzyskało pozwolenie na przeszczepy allogeniczne ścięgien, łąkotek i tkanki kostnej od dawców. Decyzja jaka została wydana przez Ministerstwo Zdrowia na mocy art.36 ust. 1a, art.36 ust. 1 pkt 1 i 5 i art.36 ust. 3 w zw. Z art.. 26 ust. 3 i 5, art.. 36 ust. 6 oraz art.26 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 o pobieraniu i przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów ( Dz. U. nr 169, poz. 1411 z późn. zm.) 
              Uzyskana zgoda wpisuje się Politykę Jakości opisaną w Systemie Zarządzania Jakością zgodną z EN ISO 9001:2008, która mówi, że CMS zapewnia pacjentom pełną zgodność działań z wszelkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi realizacji usług, w tym wszelkich regulacji prawnych.


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa