Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dla CMS

Miło nam Państwa poinformować, że Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. skutecznie przeszło audit nadzorczy i certyfikujący w zakresie przejścia z normy ISO 9001:2008 na nowe wydanie normy ISO 9001:2015. Dodatkowo CMS rozszerzyło zakres obowiązywania certyfikatu o pracownię Tomografii Komputerowej.

 

Weryfikacji poddane zostały wszystkie obszary działalności Centrum Medycyny Sportowej:

- Leczenie operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej
- Rehabilitacja narządu ruchu
- Diagnostyka
- Lecznictwo ambulatoryjne
- Opieka szpitalna
- Rezonans Magnetyczny

oraz

-Tomografia Komputerowa

 

Przyznany Certyfikat ISO jest potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015 jak i  gwarantem właściwego nadzoru nad procesami leczenia i wykonywania usług, dbałości o dobro pacjenta zgodnie z najwyższymi standardami oraz stałego doskonalenia CMS.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami ISO 9001:2015

 

 


©Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie 2015

CENTRUM MEDYCYNY SPORTOWEJ
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa